Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. 10. 2016

Protahování

Kompenzační cvičení jsou pro sportující děti velice důležitá zaprvé jako zdravotní prevence vůči zranění a zadruhé jako možnost sportovat bez větších omezení a podat svůj maximální výkon. Naším společným cílem by mělo být zdravé sportování dětí, které jim bude fyzicky i psychicky přínosné, nikoliv opačně.

Ačkoliv se snažíme s trenéry vytvářet pestrý obsah tréninkových jednotek a připravovat kluky všestranně, jsme fotbalisté a tudíž fotbal a učení se fotbalovým dovednostem převažuje. Určité pohyby se tedy často opakují a to působí častou námahu pro jisté svalové skupiny. Proto je potřeba přetížené, namožené a často zkrácené svaly uvolňovat a protahovat. Naopak ty méně používané a pravděpodobně ochablé je třeba posilovat. Nutnost provádění různých kompenzačních cvičení se bude s věkem zvyšovat, ale začínáme s ním co nejdříve, aby si kluci zvykli na to, že to je normální součást přípravy sportovce.

To, co stihneme s chlapci na tréninku nestačí. Z toho důvodu je důležité zapojení Vás rodičů, abyste podpořili naší snahu a vysvětlovali dětem důležitost protahovacích a dalších cvičení a také dohlédli na pravidelné cvičení i v domácím prostředí tak, aby různých dysbalancí a zdravotních problémů bylo v budoucnu co nejméně.

Obecně se nejedná jen o zmiňovaná cvičení, ale důležité je zaměřit se také na správnou výživu, denní režim dětí, zdravou obuv, prevenci proti nedávno probíranému plochonoží, které se objevuje již u těch nejmenších dětí a má značný vliv na nesprávné držení těla, nesprávný stereotyp chůze a další řetězící se potíže.

Tento příspěvek se však věnuje základním protahovacím cvičením zaměřeným především na velké svalové skupiny, které jsou nejvíce při fotbalu namáhány.

Při protahovacích cvičeních je důležité splnit několik podmínek, které zajistí vyšší efektivitu těchto cvičení:

  • protahujeme svaly až po důkladném zahřátí svalů a uvolnění kloubů
  • cvičení provádíme v teplém prostředí
  • na cvičení se plně soustředíme
  • cvičení provádíme pomalu, do krajních poloh se dostáváme plynulým a kontrolovaným pohybem
  • využíváme delších výdrží s prodlouženým dýcháním pro maximální uvolnění a protažení svalů
  • protahujeme převážně ve stabilních polohách (leh, sed), které nám umožňují efektivnější uvolnění příslušných svalových skupin
  • cvičení nesmí být bolestivé
  • využíváme efektivnější metodu postizometrické relaxace

Pokud někdo znáte další vhodné a důležité kompenzační cvičení pro sportující děti, můžete se spojit s trenéry a přidat další příspěvky

 

 

Strečink Tempo 2009.docx