Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 10. 2016

FC TEMPO PRAHA, DOPIS RODIČŮM OD VÝKONNÉHO VÝBORU

Vážení rodiče, milí sportovní přátelé,

 

obracíme se na Vás s několika informacemi týkajícími se provozu areálu FC Tempo Praha, který slouží ke sportovní činnosti rovněž Vašich dětí.

 

1) Rekonstrukce horního hřiště a přední části areálu

V první řadě se Vám omlouváme za stále ještě velmi nekomfortní přístup do našeho areálu. Bohužel při rekonstrukci horního hřiště došlo k časovému posunu a současné špatné počasí neumožňuje její dokončení. V jeho důsledku navíc značně utrpěla provizorní cesta podél nového hřiště, takže jste nuceni kličkovat mezi loužemi a blátem.

Věříme, že během příštích dnů se situace zlepší a práce budou moci pokračovat. Rádi bychom do konce podzimní části sezony kromě dokončení rekonstrukce horního hřiště zajistili alespoň částečně zpevnění nového hlavního vstupu do areálu a přístupové cesty podél tenisových kurtů. A podle možností také obnovení původního parkoviště při vstupu do areálu.

Pro opětovné zprovoznění parkoviště musíme zajistit odvoz zbytku hlíny a písku, které již neměly využití při výstavbě hřišť. Nejedná se o nějak kvalitní ornici (podle provedeného rozboru se složením spíše blíží písku), naopak písek má vyšší podíl prachových části. Nicméně pokud byste věděli o někom, komu by tento materiál mohl být prospěšný,  nyní již je k dispozici „za odvoz“. Případní zájemci mohou volat na tel. č. 603 860 444. Pokud se tento zbytek nepodaří takto udat zájemcům, budeme muset zajistit jeho odvoz a uskladnění na náklady klubu, jež jsou však již značně omezené.

 

Další práce, ať již se týkají bezprostředního okolí horního hřiště nebo právě povrchu hlavní přístupové cesty podél tenisových kurtů, budou následovat až v příštím roce, pokud se pro ně podaří zajistit financování. Byť náš areál především v této přední části ještě nějaký čas nebude vypadat tak, jak bychom si přáli, věříme, že tuto situaci pochopíte a přijmete s porozuměním. Finanční možnosti klubu pro tento rok, kdy byly za mimořádné podpory MŠMT, hl. města Praha, MČ Praha 4, Praha 12 a Nadace ČEZ, ale také s rekordní vlastní spoluúčastí klubu provedeny výměna povrchu „dolního“ hřiště, instalováno umělé osvětlení, rekonstrukce povrchu malého hřiště a vybudování nového dětského Oranžového hřiště, jsou prakticky vyčerpané. Budeme se snažit zajistit finanční prostředky pro postupné dokončování rekonstrukce, programy pro podporu z dotačních programů jsou však poměrně vzdálené, a proto musíme spoléhat podporu sponzorů a drobných dárců.

V tomto směru se stává ještě aktuálnější naše prosba, abyste nám pomohli oslovit firmy nebo osoby, které by mohly mít zájem například umístěním reklamy na našem hřišti (webových stránkách, tiskovinách atd.) podpořit sportovní činnost dětí, kterým především náš areál slouží. Malé brožury o činnosti našeho klubu jsou k dispozici v klubovně a trenéři Vám je, v případě, že byste se chtěli pokusit oslovit možného partnera, rádi předají. Proto Vás proto znovu prosíme o zamyšlení, zda by právě Vaše společnost, firma, v níž pracujete Vy či někdo z Vašich blízkých, nebo kdokoliv, koho znáte, nemohla našemu klubu pomoci formou sponzorského příspěvku či daru.

 

Pro všechny příznivce Tempa pak připravujeme projekt, v jehož rámci budou zájemci moci „získat“ a třeba pojmenovat kousek nového hřiště a podpořit tak jeho uvedení do provozu v průběhu jarní části sezony. Tempácké veřejnosti bude představen během několika dnů.

 

2) PARKOVÁNÍ

Jakmile se nám podaří alespoň trochu zlepšit hlavní přístup do areálu, dojde k opravě a uzavření vjezdu z ulice Nad Zátiším. Někteří využívali této možnosti k příchodu do šaten přes tréninkový plácek a plochu dolního hřiště, nicméně tento stav není z provozního hlediska dobrý. Tento vjezd, který byl určen pouze pro techniku, bude uzavřen. Pro vstup do areálu bude opět sloužit pouze hlavní vstup z ulice Ve Lhotce a vstup přes les kolem malé umělky. Jsme si vědomi toho, že ani u jednoho z těchto vstupů nejsou a bohužel nikdy asi nebudou ideální parkovací podmínky. I když totiž obnovíme parkoviště v areálu, jeho kapacita stačit nebude. Je nás mnoho a parkovat bude nutné i nadále rovněž před vjezdem do areálu a přilehlých ulicích.

 

V té souvislosti na Vás máme dvě skutečně naléhavé prosby:

(a) při parkování v prostoru před vstupem do našeho areálu parkujte, prosíme, tak, aby vždy zůstával možný vjezd na dvůr objektu někdejších Sběrných surovin. Nyní tam již je nový nájemce, truhlářská firma, která příležitostně potřebuje zajistit dovoz či odvoz materiálu v odpoledních hodinách a „naše“ auta již několikrát zcela zablokovala jejich vjezd.

(b) při parkování v ulici Nad Zátiším (podél hřišť), prosíme, dbejte na to, abyste svými vozidly neznemožnili vjezd a výjezd na soukromé pozemky nebo do garáží a rovněž, aby auta nepoškozovala zeleň v dané lokalitě.

 

Vůči našim sousedům došlo v uplynulém období k několika nepříjemnostem. Většina sice souvisela se stavebními pracemi, ovšem dost je také podpořily právě neshody vyvolané parkování a zvýšeným provozem v ulici Nad Zátiším. Jelikož bychom si přáli mít se sousedy pokud možno co nejlepší vztahy, prosíme Vás, abyste svojí troškou zejména při dopravě a parkování v blízkém okolí našeho hřiště tuto snahu podpořili.

 

3) PLES

Závěrem jedna neprovozní a snad veskrze příjemná informace: 10. prosince 2016 se od 19 hodin uskuteční tradiční Tempácký ples, opět v KC Novodvorská. Rezervace vstupenek bude probíhat tradičně prostřednictvím trenérů či vedoucích týmů, což je nejlepší způsob, jak si zajistit místa u stejného stolu jako Vaši přátelé a známí.

 

Přijměte, proto, naše pozvání a neváhejte si vstupenky včas rezervovat.

 

 

Výkonný výbor FC Tempo Praha